Christus imperat!

ChristTheKing-11-2015Ultima duminică din timpul anului liturgic este închinată sărbătorii lui Cristos Regele Universului. Sărbătoarea aceasta s-a născut în momentul în care monarhia din lume intra în criză, mai exact în anul 1925.

În Cartea profetului Daniel găsim scrise aceste cuvinte: „Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia și toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnica ce nu va trece şi domnia lui nu va fi distrusă” (7,14). Amintirea acestor cuvinte răsunau cu mult entuziasm în sufletele acelora care sperau ca Isus să fi fost Mesia cel promis de veacuri, cel care avea să aducă eliberarea lui Israel. Din păcate, cum bine știm, astfel de așteptări au fost zadarnice, iar mulți au fost dezamăgiți și asta pentru că nivelul de înțelegere„teologic” al contemporanilor lui Isus nu era asemănător cu cel al profeților din trecut care, în numele lui Dumnezeu, au rostit această profeție.

Această interpretare eronată se verifica și în relația pe care iudeii o aveau cu Isus: ei nu puteau să întrevadă în cuvintele, faptele și semnele pe care Isus le făcea pe Mesia, iar acest adevăr îl deducem din afirmația lui Ioan evanghelistul care remarcă: „A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit” (1,11). Confirmarea definitivă a acestei neînțelegeri va ajunge la apogeu în momentul în care Isus din Nazaret va fi judecat și condamnat la moartea cea mai groaznică, moment în care clasa sacerdotală, fariseii și mai mari poporului vor spune despre Isus: „Nu avem al rege decât pe împăratul” (In 19,15).

Punctul central al problemei stă, așadar, în neînțelegerea profundă cu privire la originea și sensul venirii Fiului Omului, așa cum Isus încerca să le explice contemporanilor săi. Această lipsă de înțelegere clară a misiunii lui Mesia din partea clasei sacerdotale a dus la imposibilitatea unei comunicări autentice dintre ei și Isus, iar rezolvarea problemei pentru ei a devenit foarte simplă: „Este mai bine să moară un singur om pentru popor” (In 18,14).

Tema regalității lui Isus este prezentată în mod succint de evanghelistul Ioan în episodul dialogului dintre Isus și Pilat, în pretoriu, înainte de răstignire: doi oameni vorbesc două limbi diferite într-un dialog din care se va naște numai lipsa comunicării și eșecul. Cum era cu putință ca cei doi reprezentanți ai autorității atât de diferite puteau să se întâlnească!? Cum poate un om să înțeleagă voința lui Dumnezeu dacă se bazează numai pe raționamentele logicii și pe criterii de evaluare?

Prin urmare, trebuie să existe și un alt nivel de interpretare pentru a putea înțelege semnificația profundă a regalității lui Isus Cristos; vorbim despre acel nivel la care Isus a căutat mereu să-i ducă pe contemporanii săi, prin misiunea pe care el o îndeplinea. În toată viața sa publică, din momentul ispitirii în pustiu, până la exuberanţa mulțimii după fiecare minune și până la ultima ispitire a lui Isus pe cruce („…să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el” (Mt 27,42) Isus a evitat mereu să se lase făcut rege („Cunoscând că au de gând să vină și să-l ia cu forța ca să-l facă rege…” (In 6,15) de către oameni. Regalitatea sa își are originile, mijloacele și scopul total diferit de ceea ce omenii consideră atunci când vorbesc despre regalitatea aceasta umană.

Așadar, omul are nevoie de o calitate în plus pentru a putea reuși să pătrundă misterul realității lui Isus Cristos. De fapt, însuși Cristos în acea întâlnire de taină cu Nicodim, unul dintre membrii de vază a Sinedriului, îi va descoperi care este posibilitatea ca omul să cunoască Împărăția lui Dumnezeu și să intre în ea: „Adevăr, adevăr îţi spun, dacă cineva nu se naşte din nou, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu”… […]. „Adevăr, adevăr îţi spun: dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (In 3,3.5).

Numai prin dimensiunea credinței Cristos poate fi recunoscut și acceptat ca rege: numai credința ne poate permite acea renaștere de sus, în Duhul Sfânt care, introducându-ne pe calea convertirii, ne va duce, în existența noastră, la a-l vedea în Isus  răstignit, pe Cristos Regele lumii („Când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine” (In 12,32), venit pe pământ pentru mântuirea oamenilor. Acesta este mesajul pe care Isus încercă să-l  transmită lui Pilat, sperând să-l înțeleagă: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta…”. (In 18,36).

Originea și semnificația Împărăției lui Dumnezeu nu poate fi găsită în această lume; Isus este un rege sărac, un rege care nu se impune prin forță și violență, un rege care îndură suferință și care moare răstignit: așadar, cum am putea să-l numim rege? În ce anume constă această regalitate a sa?

Cu privire la acest argument, Isus este foarte clar, cel puțin pentru cel care, având credință, are urechi cu care să audă: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, acesta ascultă glasul meu” (In 18,37).

Această afirmație pare să fie doar o expresie abstractă, dar în această frază lapidară, Isus descrie concret întreaga sa existență: a înfăptui adevărul înseamnă a adera la viață, înseamnă a veni în ajutorul celorlalţi, a vorbi de bine, a iubi, a îmbogăți cunoștințele fiecăruia, a construi pacea, a edifica societatea. A împlini adevărul nu înseamnă a vorbi despre Dumnezeu, ci a primi umanul în formele care ni se prezintă Dumnezeu care este acolo, în orice cultură, rasă, limbă, religie, stare de viață. Isus nu vorbea despre un Dumnezeu mare, atotputernic, victorios; vorbea despre un Tată, un Dumnezeu care cunoaște atotputernicia iubirii, un Dumnezeu care intenționează să salveze ceea ce era pierdut: „Nu au nevoie de medic cei sănătoși, ci bolnavii. Nu am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe păcătoși” (Mc 2,17); „Știți că cei care conduc popoarele le domină și cei mari își fac simțită puterea asupra lor. Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru, și cine vrea să fie primul între voi, să fie slujitorul vostru, așa cum Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți” (Mt 20,25-28). Aceasta este regalitatea lui Dumnezeu și prin urmare, regalitatea lui Isus Cristos.

Putem vorbi şi despre regalitatea iubirii, pentru că a iubi înseamnă a se recunoaște în mod reciproc regi și regine, a se promova, a se ajuta reciproc; a iubi înseamnă a face ca binele să domnească în viețile noastre, a iubi înseamnă a-l urma pe Cristos, a intra în această logică a lui Cristos, în această dinamică de iubire, trecând prin viața aceasta, cu momentele ei de bucurie și durere, cu privirea mereu îndreptată spre Împărăție, acolo unde îl vom vedea pe Cristos Regele nostru.

Acesta să fie spiritul care să însuflețească inima și viața noastră, acesta să fie spiritul care să ne facă să primim regalitatea lui Cristos. Astfel, pătrunși și plini de acest spirit și de credință, noi putem mărturisi cu viața noastră: Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Un comentariu la „Christus imperat!

  1. Dumnezeu cunoaște atotputernicia iubirii. Frumoasă idee și mângâietoare realitate. Ce este în univers să-l atragă pe om mai tare, mai convingător și să-l sature cât pentru o veșnicie? Unele sau altele ne vor amăgi o vreme, câțiva ani, câteva zeci de ani, poate și aproape o viață întreagă de om. Și vom îndura chinurile nașterii, nașterii din nou pentru Împărăția lui Dumnezeu. Dar cei care sunt flămânzi de Adevăr îl vor găsi și inima lor se va bucura. În toată viața sa, prin tot ce a spus și a făcut, Isus a dat mărturie despre adevăr, despre slujire și despre iubire. A lui să fie, a lui este Domnia în veci. Amin.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s